ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Προπονητές Μέλη Μη Μέλη
  25€ 43€
     
Πακέτα 10 Μαθημάτων 350€  
     

  

Καθημερινές για μη μέλη : Έως 16:00 - 35€ Ιδιαίτερο μάθημα tennis