ΣΧΟΛΗ

Σχολή

  • Τριμηνιαία συνδρομή 250€ - 2 φορες την εβδομάδα
  • Τρμηνιαία συνδρομή 150€ - 1 φορά την εβδομάδα
  • Το παιδί μπορεί να αθλείται καθημερινά με τους προπονητές της σχολής (κατόπιν συνεννόησης)